Priser

PRISER* for semester sept.-des. 2017.

30min: 1100 (tåspiss)
45min: 1500kr
60min: 1600kr
75min: 1800kr
90min: 1900kr
Musikalprosjektet: 2200kr
“Tren så mye du vil” pr. semester: 4400kr
Søsken rabatt: -15% på barn nr.2, 3. osv. Gjelder ikke på «Tren så mye du vil».

Klippekort, 10 klipp: 45-60min/75-90min – 1400kr/1700kr
Drop in: 10% av kurs avgift (45min: 150kr, 60min: 160kr, 75min: 180kr, 90min: 190kr)

*i tillegg kommer administrasjons gebyr på kr.49,-

 


Vårforestilling 2018 ekstra kostnad – billettpris
Vi avslutter semesteret på våren med forestilling på hovedscenen i Hamar Kulturhus!
Vi er veldig glad for å få leie Kirsten Flagstad salen og vi synes det er utrolig gøy at elevene kan få danse på denne scenen.

Forestilling er en viktig del av dansen, og det gir elevene et spennende mål å jobbe mot. Derfor ønsker vi å legge ned mye forberedelser og fokus på elevforestilling og jobber for at dette skal bli en god opplevelse for hver enkelt elev og som fellesskap.
 
Semester avgiften dekker hovedsakelig undervisnings kostnader og husleie. Forestillingen må finansiere seg selv. Det er mange ulønna arbeidstimer som blir lagt ned i forberedelse av manus, musikk som skal mixes, organisering osv. Men vi ønsker å bruke ressurser på dette fordi vi mener det er viktig. 
 
Dette er grunnen for at billettprisen er omtrent 225/125kr: 
-leie av Kirsten Flagstad salen i Hamar Kulturhus for to dager -generalprøve og forestillingsdagen 
-leie av multisalen til oppvarming og garderobe plass. 
-teknisk utstyr og teknisk personell for to dager -generalprøve og forestillingsdagen
-sete-avgifter 
-kostymer og rekvisitter 
Det er også mulig å hjelpe til i forkant av eller under forestillingene, da vil man få gratis inngang til forestillingen.
 
Vi forstår også at det fort blir mye penger for en familie og takker for ærlige tilbakemeldinger. Vi tar gjerne imot innspill i etterkant av forestillingen om det er ønskelig eller ikke, at vi skal fortsette å være i Hamar Kulturhus årene fremover, da det koster deretter, men om vi går for en annen løsning vil også rammene og totalopplevelsen bli en annen.
 
Vi ønsker å gjøre det beste vi kan for deres små og litt eldre dansere, men også for helheten, og vi er glad for et godt samarbeid med dere!