Priser

Vår semesteret begynner mandag 27. Januar, uke 5
Påmeldingen for vår semesteret er nå åpent, og legg merke til at alle MÅ melde seg på gjennom denne linken selv om man går på kurs eller har gått på kurs tidligere: http://psdance-v2.appspot.com/

PRISER* for semester Jan.-Mai. 2020. 
45min: 1600kr
60min: 1700kr
75min: 1900kr
90min: 2000kr
Musikkalprosjektet: 2200kr
“Tren så mye du vil” pr. semester: 4600kr
Søsken rabatt: -15% på barn nr.2, 3, osv. Gjelder ikke på «Tren så mye du vil».

Klippekort, 10 klipp: 45-60min/75-90min – 1500kr/1800kr
(send e-post til info@psdance.no etter påmelding så blir dette registrert)

Drop in: 10% av kurs avgift, betales gjennom vipps
(45min: 160kr, 60min: 170kr, 75min: 190kr, 90min: 200kr)

*i tillegg kommer administrasjons gebyr på kr.49,- & ekstra kostnad – billettpris til vårforestiling

 

Vårforestilling 23 & 24 mai 2020 – ekstra kostnad, billettpris
Vi avslutter semesteret på våren med forestilling på hovedscenen i Hamar Kulturhus!
Vi er veldig glad for å få leie Kirsten Flagstad salen og vi synes det er utrolig gøy at
elevene kan få danse på denne scenen.

Forestilling er en viktig del av dansen, og det gir elevene et spennende mål å jobbe mot. Derfor ønsker vi å legge ned mye forberedelser og fokus på elevforestilling og jobber for at dette skal bli en god opplevelse for hver enkelt elev og som fellesskap.
 
Semester avgiften dekker hovedsakelig undervisnings kostnader og husleie. Forestillingen må finansiere seg selv. Det er mange ulønna arbeidstimer som blir lagt ned i forberedelse av manus, musikk som skal mixes, organisering osv. Men vi ønsker å bruke ressurser på dette fordi vi mener det er viktig. 
 
Dette er grunnen for at billettprisen er omtrent 225/125kr: 
-leie av Kirsten Flagstad salen i Hamar Kulturhus for to dager -generalprøve og forestillingsdagen 
-leie av multisalen til oppvarming og garderobe plass. 
-teknisk utstyr og teknisk personell for to dager -generalprøve og forestillingsdagen
-sete-avgifter 
-kostymer og rekvisitter 
Det er også mulig å hjelpe til i forkant av eller under forestillingene, da vil man få gratis inngang til forestillingen.
 
Vi forstår også at det fort blir mye penger for en familie og takker for ærlige tilbakemeldinger. Vi tar gjerne imot innspill i etterkant av forestillingen om det er ønskelig eller ikke, at vi skal fortsette å være i Hamar Kulturhus årene fremover, da det koster deretter, men om vi går for en annen løsning vil også rammene og totalopplevelsen bli en annen.
 
Vi ønsker å gjøre det beste vi kan for deres små og litt eldre dansere, men også for helheten, og vi er glad for et godt samarbeid med dere!