Betingelser

Betingelser hos PS:Dance

Avmelding

Avmelding må skje skriftlig til info@psdance.no.

Etter andre kurs-uke er påmeldingen bindende og man må betale den totale kursavgiften + adm.gebyr.

Ved langvarig sykdom (mer enn 3 uker) refunderes semesteravgiften, avregnet fra sykemeldingsdato, mot fremleggelse av sykemelding fra lege.

Ved utestående kursavgift må vi i verste fall utelukke eleven fra dansetrening hos oss.

Avlysning av timer

Det kan forekomme avlysning av timer på grunn av sykdom eller andre årsaker. Dette kompenseres ikke med redusert semesteravgift.

Disse timene vil bli tatt igjen ved en senere anledning. Det informeres om avlysninger og ekstratimer via e-post og/eller SMS til elevens «foresatte».

«Nedlegging» av timer

PS:Dance forbeholder seg retten til å «legge» ned timer der det er 8 eller færre betalende påmeldte elever, i løpet av de 4 første ukene av kurset. Semesteravgiften for det aktuelle kurset vil da bli refundert til de aktuelle elevene som har betalt.

Ansvar:

Eleven deltar på eget ansvar. Skolen har ikke forsikringsansvar for skader i forbindelse med trening i våre lokaler eller under våre forestillinger.

Verdisaker oppbevares på eget ansvar. Dere kan ta de med inn i dansesalen. Alle verdisaker oppbevares på eget ansvar.

Bilder/Video

Vi forbeholder oss retten til å bruke bilder og videopptak fra undervisning og forestillinger arrangert av Ps:Dance. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, annonser og på vår hjemmeside.

Annet:

Vi tar forbehold om feil og eventuelle endringer.

Tyggegummi, snop, brus og mat er ikke tillat i dansesalene.

PS:Dance følger skoleruten og har stengt ved ferie og røde dager.